Razvoj spletnih aplikacij

Naši strokovnjaki se s spletom ukvarjajo že od leta 1995, zato so izkušnje in kakovost pri nas na prvem mestu!

Skrbimo za stalen razvoj in sledenje novostim in tehnologijam na področju razvoja programov za splet. Spletne aplikacije, ki jih izdelamo, so usmerjene v uporabnika, saj jih uporabljajo z veseljem in brez zapletenega učenja. Trudimo se, da preproste stvari ostanejo preproste tudi v spletu. Naš moto je, da morajo biti spletne aplikacije uporabniku prijazne, preproste za uporabo, varne ter preproste za namestitev, obratovanje in vzdrževanje. Pri razvoju aplikacij zato z veseljem sodelujemo že v zgodnji fazi zajema zahtev in pripravi specifikacij ter po potrebi izdelavi sistemske analize in načrta razvoja in s tem pripomoremo, da se kompleksnost aplikacije zmanjša.

Pri razvoju spletnih aplikacij pozorno prisluhnemo potrebam strank, saj je vsaka aplikacija edinstvena in si zasluži vso našo pozornost. Verjamemo, da se rezultati takšne aplikacije čutijo v praksi, pa naj bodo to bolj zadovoljni uporabniki, več prodanih izdelkov ali zmanjšanje birokratskih ali ponavljajočih se opravil.

Pri razvoju spletnih aplikacij uporabljamo HTML, PHP, CSS, Javascript, Ajax, MySQL in XML.Poglejte si naše reference in nas kontaktirajte.

Institut Jožef Stefan, Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Razvoj integrirane interne aplikacije in večjezične spletne strani za potrebe Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko. Spletna aplikacija omogoča upravljanje s področji dela, s projekti in raziskovalnimi aktivnostmi, osebjem ter s publikacijami in multimedijskimi vsebinami. Raziskovalcem omogoča objavo projektov in svojega področja dela na spletni strani odseka, promocijo dosežkov in avtomatski uvoz svojih avtorskih člankov preko COBISS. Samodejna izdelava zapisov Bibtex omogoča drugim raziskovalcem enostavnejše navajanje člankov. Vsebine v aplikaciji se samodejno objavljajo tudi na spletni strani odseka.
V aplikaciji je več vlog uporabnikov, ki imajo na voljo različne možnosti in področja dela znotraj aplikacije.

Število uporabnikov: nekaj 10

Tilda, športno in kulturno društvo Unicredit banke

Za potrebe športnega društva Tilda smo razvili spletno aplikacijo, ki članom omogoča pregled športov, pregled dogodkov in pregled možnosti prijav. Kandidati za člane športnega društva se preko aplikacije tudi prijavijo v članstvo društva. Aplikacija služi za prijave na proste športne termine in pri nekaterih športih tudi za sestavljanje ekip za posamezni termin. Potrjevanje terminov poteka avtomatsko preko vnaprej določenih pravil ali pa termine in prijave ročno potrjuje in ureja administrator. Administratorju aplikacija služi kot orodje, s katerim upravlja s člani društva, z njimi komunicira preko poštnih seznamov, pošiljanja obvestil in izvajanja specifičnih akcij.
Poleg opisanih funkcionalnosti so na voljo tudi dodatni moduli, kot so objava popustov za člane, prijave na dogodke, prijave na aktivnosti in drugo.

Število uporabnikov: nekaj 100

Evoli, Center za odličnost v managementu

Skupaj s Centrom za odličnost v managementu Evoli smo razvili programsko rešitev Team+, ki je najhitrejši način za izboljšanje organizacijske kulture. Spletna aplikacija ponuja več načinov motivacije delovnih skupin, med drugim preko dajanja komplimentov in priznanj sodelavcem. Člani ekipe se medsebojno nagrajujejo in s tem ocenjujejo, konec tedna pa svoje pozitivne ocene lahko zamenjajo tudi za konkretna darila ali nagrade. Vodja ekipe ima vpogled v kazalnike ekipe kot celote ter v kazalnike posameznikov, kar mu omogoča, da na eni strani spremlja razvoj vedenja in predanosti zaposlenih, na drugi pa mu pomaga pri izbiri orodij za višanje motivacije.
Aplikacija je na voljo kot globalna javna storitev, zato jo lahko uporablja kdorkoli.

Število uporabnikov: raste